dimecres, 30 de gener de 2019

Idees per treballlar en família les seriacions

Dins del pensament lògico-matemàtic, avui ens centrarem en l’ordenació d’elements.
L’ordenació és la capacitat d’alinear els elements en l’espai, tenint en compte les
seves propietats.
A l'escola, sovint, treballem l'ordenació a través de la manipulació d'elements tot fent
sèries lògico-matemàtiques. Us faig arribar vàries idees per treballar en família:
- Podem treballar-ho auditivament: fent servir diferents tonalitats (agut i greu) i/o
intensitats (fort-fluix). És a dir, podem jugar a que cada vegada farem un so més
fort i un so més fluix, més agut, més greu…
- També podem treballar amb el moviment fent passos llargs i curts (sèrie de
dos elements) i passos llargs, mitjans i curts (sèrie de 3 elements).

- Per últim, podem treballar la seriació quan cuinem. Una activitat original és fer pintxos
o brotxetes combinant els diferents aliments. Poden ser de fruita, carn, verduretes,....
Així com també podem practicar les seriacions quan fem una pizza casolana,
tot fent un mandala.