dimarts, 24 de maig de 2016

Jocs Psicomotrius

EL REI DIU...

  Tots els nens i nenes fan una rotllana menys un que fa de Rei i es col·loca al mig. Aquest fa un moviment o postura i tots els altres l'han d'imitar. Així successivament. Al cap d'una estona es canvia el Rei.

  Com a variant, el Rei pot verbalitzar el que farà o treballar també els estats d'ànims o emocions.   Aquest joc és molt interessant per fer protagonistes a tots els nens i nenes, ja que hi ha alguns que passen molt desapercebuts i/o tenen molta vergonya de posar-se davant del grup. També és important treballar en aquestes edats la lateralitat, l'equilibri o la imitació, per exemple.