dimecres, 20 de desembre de 2017

Material manipulatiu de matemàtiques: El geoplà

El geoplà és un material dissenyat per C. Gategno, que està format per una planxa quadrada, on hi ha una sèrie de claus o pivots, col·locats també en forma quadrada. Permet construir, mitjançant gomes elàstiques, preferentment de colors, diferents formes geomètriques, lletres... Treballant d'aquesta manera la lògica espaial entre d'altres aspectes.
Tot jugant amb aquest material els infants poden experimentar per si mateixos quines accions són necessàries per crear les diferents formes: Quantes gomes necessitem per fer un quadrat? Com podem passar d'un quadrat a un rectangle? I a un triangle?