divendres, 7 d’abril de 2017

Matemàtiques manipulatives

En la publicació d'avui referent a les matemàtiques manipulatives, ens centrarem en l'àmbit de lògica, concretament, en l'ordenació. Aquesta es refereix a quan es presenten un conjunt d'elements amb una qualitat o magnitud en sentit creixent o decreixent, els quals han de ser endreçats pels infants.

Cal destacar que l'ordenació dels elements comença cap als 4 anys, així que, en l'etapa que ens ocupa serà idoni treballar-la dels 4 als 6 anys.

Com a exemple d'activitats amb material natural trobem les següents:
- Podem endreçar colors amb llapis de fusta i/o depressors pintats de diferents colors.
- Podem endreçar longituds amb llistons de fusta i/o fils de llana.
- Podem endreçar pel diàmetre i la mida amb caragols.
- Podem endreçar volums amb torres de Lego i/o caixes.

Com veieu, hi ha un munt de material al nostre abast gràcies al qual podem manipular les matemàtiques!