dijous, 4 de maig de 2017

Matemàtiques manipulatives

En la publicació d'avui, ens centrarem en un aspecte molt important del sistema numèric que, malauradament, de vegades no rep la importància que cal donar-li. Ens referim a la noció de quantitat, la qual es refereix a tenir clar el significat de cada nombre i quina quantitat té relacionada.

Moltes vegades, els nostres infants són capaços de comptar fins a nombres molts alts, dient-los de manera ràpida i repetitiva, però realment no saben a quines quantitats estan fent referència. És a dir, no tenen la noció la quantitat. Cal destacar que, tenir una noció de quantitat ben adquirida i sòlida és un element molt important en l'aprenentatge de les matemàtiques.

En aquest sentit, per tal d'ajudar-los a adquirir la noció de quantitat d'aquells nombres que estan aprenent, és molt important relacionar quantitats, aplicar quantificadors (molts, pocs, tots, cap), aplicar nocions de quantitat (menys que, més que, tants com persones, entre d'altres) així com relacionar un objecte amb la seva quantitat de referència.

En referència a l'últim punt, cal esmentar que podem crear material de manipulació de manera ràpida i senzilla, gràcies al qual els nostres infants vegin la necessitat de comptar per tal de resoldre el repte que se'ls hi planteja, tot divertint-se i passant-s'ho bé. L'aspecte més important és que el material presenti, per una banda, la grafia dels nombres que volem treballar i, per l'altra, un material quantificable i d'ús quotidià que calgui relacionar amb cada grafia. Vegem dos exemples:
                                                                                                                                                                                                           
Com veiem, en ambdós materials l'infant, primerament, ha de llegir el nombre i, segonament, ha d'agafar el material que necessiti, tot comptant-lo, per tal relacionar aquella grafia amb la seva quantitat. Així estem potenciant el bon desenvolupament de la noció de quantitat. Animeu-vos!