dimecres, 16 de novembre de 2016

Consciència Fonològica

LA IMPORTÀNCIA DE LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA
A les aules d’Educació Infantil es fan un gran nombre d’activitats per augmentar la consciència lingüística de l’alumnat, tot utilitzant la llengua de forma significativa.
S’ha comprovat que un bon nivell de consciència fonològica esdevé un potent determinant en l’èxit que els alumnes poden tenir en l’aprenentatge de la lectura.
Aquest curs, hem elaborat un programa per treballar la Consciència Fonològica  de forma sistemàtica a l’etapa d’Infantil, amb una seqüència d’activitats, classificades en els següents apartats (segons les edats i el nivell maduratiu del grup) proposats a la llicència d’estudis de l’Enriqueta Garriga:
1. Jocs d’escoltar
2. Rimes
3. Paraules i frases
4. Consciència de síl·laba
5. Sons inicials i finals
6. Fonemes
7. Introducció a les lletres i lletrejar

Aquest programa de jocs i activitats ha de divertir els nens, i, a més, mantenir el seu interès i facilitar, amb materials que els agradin, que puguin recordar, pensar i repetir allò que han treballat, i que el que aprenguin, puguin generalitzar-ho més enllà del context immediat d’aprenentatge, malgrat el pas del temps.

Des del Blog d’Infantil us proporcionaré, mensualment, un seguit de material (dites, endevinalles, embarbussaments, poemes, cançons i jocs) que estem treballant amb els vostres fill/es a l’aula i que us poden servir per reforçar la parla així com la consciència fonològica, des de casa.

Endavant i gaudiu amb els vostres fills/es de molts moments d’interacció i conversa!