dilluns, 7 de novembre de 2016

Matemàtiques manipulatives

Bon dia a tothom,

Durant el present curs, periòdicament, realitzarem publicacions referents a la importància de treballar les matemàtiques de forma manipulativa en l'etapa que ens ocupa, la d'infantil.

En aquestes edats, 3-6 anys, els infants necessiten el contacte directe amb la realitat per poder, de mica en mica, anar fent-se la seva pròpia imatge del món que els envolta a través d'aprenentatges significatius.

Com adults, és molt important respectar els processos d'aprenentatge, confiar en ells i elles, permetent-los aprendre per descobriment, tornant-se protagonistes dels seus propis aprenentatges.

Per tant, és molt important motivar l'infant a manipular i interactuar amb la realitat, tot animant-lo a expressar verbalment descobriments. Amb aquest objectiu, cal desenvolupar l'art de saber preguntar, desafiar, fer dubtar, tot facilitant el pensament lògic-matemàtic.

Les publicacions que realitzarem faran referència a la lògica, la geometria i la numeració. Entre aquestes, avui ens centrarem a treballar la lògica. Cal esmentar que, per tal de treballar el que és lògic, resulta molt important aprendre a establir relacions d'equivalència entre dos objectes. 

Amb aquest objectiu, a P3, aquests dies hem estat treballant l'emparellament per colors gràcies a una capsa on cada banda estava pintada d'un color (blau, verd, vermell i taronja) i les pinces corresponents. L'alumnat havia d'anar-les classificant a la banda adient. Mireu que bé que va sortir!!!