divendres, 3 de març de 2017

GOOD MORNING!!

  Com a escola AICLE que som, intentem que des de P3 la llengua anglesa estigui present en el dia a dia dels nostres alumnes.
  Per això, dos dies a la setmana fem les rutines del matí: Bon Dia, passar llista, dir quin temps fa i com ens sentim, quin dia de la setmana és, les estacions de l'any, ...
  A més a més, de fer l'assignatura d'Anglès, fem Arts & Craft i quan treballem un tema concret busquem material complementari en anglès.
  Des del Parvulari us convidem a que quan els nens/es vegin dibuixos a casa, de en tant, els hi poseu en versió original com fem aquí a l'escola!

  Us posem un parell de cançons de les que escoltem i ballem a classe i que són de les que més els hi agraden als vostres fills! Podeu posar-les i cantar-les plegats a casa!!As a school AICLE that we are, try that since P3 the English language was present in the day in day out of our students.
Therefore, two days by the week do the routines of the morning: Good morning, pass list, what's the weather like today, how feel us, which day of the week is, the seasons of the year, ...
In addition, to do English, do Arts & Craft and when work a concrete subject look for complementary material in English.
Since the Parvulari invite you to that when your sons and daughters watch cartoons at home you can put them in original version how do here to the school!


We put you a pair of songs of those that listen and dance to class and that they are of those that more like them to him to your children! You can put them and sing together at home!!